Privacyverklaring


I am Ok Bedrijvenserver, gevestigd aan Middingstraat 1d 5371EJ Ravenstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://iamok.nl

Middingstraat 1 C 5371EJ Ravenstein

info@iamok.nl +31 651124645

Rolf Kuilder is de Functionaris Gegevensbescherming van I am Ok Bedrijvenserver Hij is te bereiken via info@iamok.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

I am Ok Bedrijvenserver verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iamok.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

I am Ok Bedrijvenserver verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

I am Ok Bedrijvenserver neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Computerprogramma's en -systemen

I am Ok Bedrijvenserver gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Server:BladeVPS PureSSD bij TransIP, Two-factor authentication 4 cores / 8.192 MB / CPanel laatste versie + CentOS 7 /php 7.2 SSL certificaten ConfigServer Security & Firewall (csf)

CMS: Joomla; laatste versie. Extra Firewall Wordpress: laatste versie. Extra Firewall

Plugins: hoogst mogelijke versie

Stack voor de back-ups, Two-factor authentication.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

I am Ok Bedrijvenserver bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gehanteerd worden de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Alle verzamelde persoonsgegevens zoals hierboven reeds is aangegeven worden zo lang je klant bent bewaard. Deze worden gebruikt voor alle voorkomende administratieve handelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden I am Ok Bedrijvenserver verstrekt geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden verwerkt I am Ok Bedrijvenserver gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. I am Ok Bedrijvenserver gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Vanaf 1 januari 2018 heb ik je bij een bezoek aan de website geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I am Ok Bedrijvenserver en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@iamok.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

I am Ok Bedrijvenserver wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe je persoonsgegevens zijn beveiligd

I am Ok Bedrijvenserver neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@iamok.nl Rolf Kuilder