De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

"I am OK" goederen en/of diensten van welke aard ook levert.


Download hier de algemene voorwaarden (pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN INFORMATIETECHNOLOGIE*

Gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op
3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
© ICT~OFFICE 2006 (alle rechten voorbehouden).
www.ictoffice.nl
® FENIT is een wettig gedeponeerd dienst- en
warenmerk.
* FENIT voorwaarden